Waar geef jij te veel geld aan uit?
What do you spend too much money on?
swipe naar boven
Waar krijg je stress van?
What makes you stressed?
Tegen wie kijk je op?
Who do you look up to?
Wat is jouw bijnaam?
What is your nickname?
Waar gaat je leven over?
What is your life about?
Wie heeft jou veel geleerd?
Who has taught you a lot?
Kan je je eigen elleboog likken?
Can you lick your own elbow?
Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
What does your ideal holiday look like?
Wat betekent voor jou geluk vinden in de kleine dingen?
What does finding happiness in the little things mean to you?
Wat is de meest bizarre traditie in je familie?
What is the most bizarre tradition in your family?